Seksismiä ja syrjintää sarjakuvamaailmassa? Anne Elizabeth Mooren työpajan satoa

Chicagolainen The Ladydrawers Comics Collective -ryhmä tekee journalistisia sarjakuvia yhteiskunnallisista aiheista, naisnäkökulmasta. Ryhmä sekä julkaisee muiden tutkimustuloksia sarjakuvamuodossa että raportoi omista selvityksistään. Ryhmän jäsen Anne Elizabeth Moore kävi Sarjakuvakeskuksella pitämässä luennon työstään sarjakuvakäsikirjoittajana, journalistina ja globaalin tekstiiliteollisuuden tutkijana. Hän piti samalla kahden illan työpajan sukupuolijaoista ja niiden tutkimisesta sarjakuvamaailmassa. 

Ladydrawers-ryhmä on keskittynyt numeroina ilmaistavaan dataan ja sen esittämiseen helppolukuisessa sarjakuvamuodossa. Ryhmä on raportoinut  Yhdysvalloista mm. sarjakuva-alalla työskentelevien sukupuolijakaumasta, tulonjaosta, sukupuolten esiintyvydestä, puheesta ja pukeutumisesta tarinoissa. Informaation tarkoituksena on nostaa esiin alalla olemassa olevia sukupuolieroja ja nostaa kysymyksiä niiden taustoista. 

kaisa leka julkisuudesta

Myös sarjakuvan yleinen asema mediassa nousi esiin keskusteluissa. 

Aloitimme työpajan keskustelemalla suomalaisesta sarjakuvakulttuurista ja sukupuolen mahdollisista merkityksestä siinä. Tutkimme erilaisista lähdeaineistoista laskemalla jakaumia: nuorista sarjakuvaopiskelijoista enemmistö on nuoria naisia, keski-ikäisistä tekijöistä ja harrastajista taas suurin osa miehiä. Helsingin sarjakuvafestivaaleilla pääteltan lavalla haastatelluista enemmistö on miehiä, Pienlehtitaivaassa taas enemmistö on naisia.

Monia sukupuolijakoja oli vaikea tietää mutu-tuntumalla. Moore esitteli myös sukupuoleen ja etnisyyteen liittyvän tyypillisen tulkintavirheen: 

moore 72dpi

Päätimme selvittää, miten sarjakuvien ostaminen, tekeminen ja julkaisu jakautuvat sukupuolen mukaan. Entä palkinnot, apurahat ja kirjastojen ostot? Julkaistaanko antologioissa enemmän miesten kuin naisten tekemiä sarjakuvia? Miten Sarjainfon kansien kuvitukset jakautuvat? Julkaisemme lisää tuloksia kevään ja kesän mittaan Feministisen sarjakuvatoiminnan blogissa feministinensarjakuva.sarjakuvablogit.com.

Teksti ja piirrokset: Miia Vistilä

Linkkejä:

Ladydrawers-sarjakuvareportaaseja

Anne Elizabeth Moore Helsingin Sanomissa 28.2.2014

AEM HS:n videossa

Finnish comics data crunching Ladydrawersin blogissa

Aino Sutisen livesarjakuva AEM:n luennosta