Sarjakuvailmaisu 1&2

Sarjakuvailmaisu on pitkä, kolme lukukautta kestävä kurssi, jonka aikana on mahdollisuus keskittyä pitkäjänteisesti omaan sarjakuvatyöskentelyyn ja oman ilmaisun kehittämiseen. Sarjakuvailmaisun opettajina toimivat Suomen eturivin sarjakuvataiteilijat. 

Kokonaisuus kestää koko lukuvuoden ja jakautuu neljään periodiin. Syksyn periodit kestävät kuusi viikkoa ja käsittävät kaksi tuntia kontaktiopetusta sekä kaksi tuntia itsenäistä opiskelua viikottain.

Kurssin ensimmäinen vuosi keskittyy ideointiin ja inspiraatiotekniikoihin. Tarkoituksena on tuottaa ideamassaa ja oppia sekä omaksua ideointitapoja. Vuoden aikana tehdään myös lyhyitä sarjakuvia. Oppilaat tutustuvat muun muassa strippisarjakuvaan.

Ilmaisun toinen vuosi keskittyy erilaisiin sarjakuvatekniikoihin. Työmetodit ja työvälineet tulevat oppilaille tutuksi. Vuoden aikana sarjakuvaa lähestytään muun muassa kollaasin, pienlehtien, improvisaation ja valokuvan kautta. Ilmaisun toisen vuoden teoria keskittyy värioppiin, sommitteluun ja käsikirjoittamiseen.

Ilmaisun lukuvuodet yksi ja kaksi kulkevat yhtenä ryhmänä siten että joka toinen vuosi aloitetaan osiolla kaksi ja joka toinen osiolla yksi. Kurssille on siis mahdollista osallistua, vaikka ei olisi käynyt sarjakuvailmaisun ensimmäistä osaa. 

Sarjakuvailmaisu1-web

Kurssitiedot:

Ajankohta: 23.1.-15.5.14, torstaisin 17–19 (17 kertaa)

Kevätlukukausi: 95/120€ (alennukset Suomen sarjakuvaseuran jäsenille, opiskelijoille ja työttömille)

Pääopettaja: Joonas Lehtimäki

Lisätietoa: antti.hintsa@sarjakuvakeskus.fi

Kuvitus: Sakari Sivonen