Sarjakuvia kirjolta – Autismisäätiön ja Suomen sarjakuvaseuran yhteinen sarjakuvalehti julkaistu

sarjakuvia kirjolta kansiSarjakuvia kirjolta – Comics on the spectrum

Idea sarjakuvaan voi tulla uimahallireissusta, muropaketista, tv-sarjasta, tietokoneen käyttöjärjestelmästä, kissoista tai kävelytuokiosta ystävän kanssa, kuten Sarjakuvia kirjolta -lehden taiteilijoilla.

Sarjakuvia kirjolta -lehden sarjakuvat tehtiin Autismisäätiön päiväaikaisessa toiminnassa järjestetyissä sarjakuvatyöpajoissa syksyllä 2021. Miissa Rantasen ja Hannele Richertin ohjaamiin työpajoihin osallistui yli kaksikymmentä autismikirjolla olevaa taiteilijaa Espoosta, Helsingistä, Tampereelta ja Seinäjoelta. Osalle taiteilijoista työpajaan osallistuminen oli ensikosketus sarjakuvailmaisuun, jollekin tarinat, kuvittaminen ja sarjakuvat olivat jo tuttuja taiteellisen ilmaisun muotoja. Työpajoissa kokeiltiin yksin tai yhdessä uusia tekemisen tapoja, opittiin sarjakuvan tekemisestä ja toisista ihmistä. Sarjakuvien tekeminen herätti taiteilijoissa ajatuksia myös tulevasta, kuten oman sarjakuvalehden julkaisemisesta, sarjakuvanäyttelystä museossa tai galleriassa sekä omien sarjakuvien myymisestä. 

Sarjakuvia kirjolta -näyttelyt:
Sampolan kirjasto Tampere 2.3.-29.3.202
Seinäjoen pääkirjasto 2.4.-28.4.2022
Galleria Art Kaarisilta Helsinki 1.6.-12.6.2022.

Lehti on jaossa paperisena lehtenä näyttelyiden ajan, ja digitaalisena netissä.

Sarjakuvatyöpajat, Sarjakuvia kirjolta -lehti ja kevään 2022 näyttelykiertue Tampereella, Seinäjoella ja Helsingissä toteutettiin Autismisäätiön sarjakuvahankkeessa yhteistyössä Suomen sarjakuvaseuran ja Sarjakuvakeskuksen kanssa. Hanketta tuki Taiteen edistämiskeskus. 

LUE JULKAISU SUOMEN SARJAKUVASEURAN ISSUU-TILILTÄ TÄÄLTÄ

The comics for ‘Comics on the Spectrum’ came together in workshops that were arranged within the daytime services of the Autism Foundation in autumn 2021. Miissa Rantanen and Hannele Richert held these workshops for over twenty artists on the autism spectrum from the cities of Espoo, Helsinki, Tampere and Seinäjoki. For some, participating in the workshops was the first encounter with comics, for others working with stories, illustration and comics was already familiar. This was an opportunity to learn – together as a group or individually – about new techniques, about making comics and also to learn about other people. While making these comics, the artists came to think about future projects, such as publishing their own comics, exhibiting in a museum or a gallery and selling their comics. The workshops, the magazine ’Comics on the Spectrum’ and the exhibition tour of Tampere, Seinäjoki and Helsinki in the spring of 2022, were made in collaboration with the  Finnish Comics Society and the Comics Center of Helsinki.

The project was funded by the Central Arts Council of Finland.

Read the publication on Issuu here

sarjakuvia kirjolta1

Autismisäätiö on yhteiskunnallinen yritys, joka tarjoaa asiantuntevia palveluja autismikirjon henkilöille ympäri Suomen. Autismisäätiö toimii yhdenvertaisemman yhteiskunnan hyväksi.

Autismisäätiön palveluissa asiakkaita rohkaistaan kokemaan onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä taiteen äärellä sekä tuomaan vahvuuksiaan esille taiteen keinoin.  Taiteesta jokainen voi löytää oman paikkansa ja tuoda esille ajatuksia ja maailmoja, jotka muuten eivät tulisi nähdyksi.

Autism Foundation Finland is a social enterprise that provides specialised services for independent and meaningful living for people on the autism spectrum. Autism Foundation Finland works for increasing equality in society.

Autism Foundation Finland encourages people on the autism spectrum to experience feelings of success and to highlight their strengths through art. In art and culture, everyone can find his or her own place, as a receiver and as a maker of art. Through art, people can bring out inner worlds that otherwise would not be seen.

sarjakuvia kirjolta2