a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Kurssit ja pajat

Tavalliset kurssit ja pajat

 • Ryhmäkoko: 15 oppilasta / opettaja

Salapoliisisarjakuvatyöpaja

Salapoliisisarjakuvatyöpaja on draamallinen sarjakuvakurssi, jossa opetus on sidottu osaksi salapoliisikoulutusta. Kurssin aikana opetellaan sarjakuvan perusteita ja tietysti salapoliisitaitoja. Salapoliisisarjakuvatyöpaja voidaan järjestää työpajan tilaajan omissa tiloissa tai Sarjakuvakeskuksella Arabiassa.

 • Aika: 10 x 2 tuntia
 • Ryhmäkoko: 15 oppilasta / opettaja
 • Taso: 1 2 3

Valokuvasarjakuvan peruskurssi

Kurssilla käsitellään staattisen kuvan käyttöä kerronnassa, pohditaan käsikirjoitusta lähtökohtana valokuvanovelli, käydään läpi kameran käytön perusteet, valokuvasarjakuvan toteutustapoja, tutustutaan valaisemiseen sekä valokuvauksen perusteisiin.

Alakouluikäisten lautapelisarjakuvapaja
 • Aika: 2-6 tuntia
 • Ryhmäkoko: 5-20
 • Taso: 1 2 3

Alakouluikäisten lautapelisarjakuvapaja

Pajalla tutustutaan sarjakuvaan ja yksinkertaisiin lautapelipohjiin. Pajalla tehdään harjoituksia, jotka tukevat kuvanlukutaidon ja hahmotuksen sekä kynänkäytön hienomotoriikan kehitystä. Mutta ennen kaikkea päästetään lasten mielikuvitus ja luovuus valloilleen!

Hahmotyöpaja nuorille
 • Aika: 8 * 2 tuntia
 • Ryhmäkoko: 0-25
 • Taso: 1 2 3 4

Hahmotyöpaja nuorille

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija sarjakuvahahmon luomiseen hahmon ideoinnista valmiiseen visuaaliseen hahmoon. Lisäksi kurssin aikana tutustutaan jo olemassa oleviin hahmoihin ja niiden tärkeimpiin piirteisiin sekä hahmojen väliseen toimintaan ja dialogiin.

Havainnosta paperille
 • Aika: 5 * 2 tuntia
 • Ryhmäkoko: 15 (25)
 • Taso: 1 2 3 4 5

Havainnosta paperille

Kurssi koostuu luennosta ja suuresta määrästä erilaisia piirustustehtäviä. Opintokokonaisuus sisältää lyhyen johdatuksen havainnon teoriaan. Kurssin aikana käydään piirtämässä mm. luonnontieteellisessä museossa, kasvitieteellisessä puutarhassa, kaupungilla, ostoskeskuksissa, urheiluhalleilla jne.

 • Aika: 8 x 2 tuntia
 • Ryhmäkoko: 15 oppilasta / opettaja
 • Taso: 3

Improvisaatiosarjakuva

Kurssilla lähestytään sarjakuvaa improvisaation kautta. Improvisaatiosta tutut harjoitukset toimivat työvälineinä, jotka pohjautuvat Keith Johnstonen kehittämälle metodille.

 • Aika: 12 x 2 tuntia (kurssia voi tarvittaessa laajentaa ja supistaa)
 • Taso: 3

Käsikirjoitustyöpaja

Työpajassa käydään läpi käsikirjoittamisen eri vaiheet sarjakuvan ja kirjallisuuden keinoin. Työpaja koostuu pienistä luennoista ja useista käytännönharjoituksista ja sen aikana tutustutaan tarinankerrontaan teatterin, sarjakuvan, kirjallisuuden ja elokuvan näkökulmasta. Kurssin aikana oppii analysoimaan ja luomaan tarinaa, rakentamaan henkilöhahmoja, käyttämään erilaisia assosiaatio- ja improvisaatiomenetelmiä ja syventämään omaa taiteellista ilmaisua.

 • Aika: 12x2h
 • Ryhmäkoko: 15

Kuvituksen peruskurssi

Kurssilla syvennytään kuvitukseen kulttuurialueena sekä tehdään kuvitusharjoituksia. Kuvitusta käsitellään sekä lehtikuvituksen että kuvakirjan osa-alueilta. Avaamme kuvituksen historiaa, tämänhetkisiä näkymiä sekä alalla toimimisen käytäntöjä. Pääpaino on kuitenkin persoonalliseen kuvitusilmaisuun syventymisessä.

 • Ryhmäkoko: 15 oppilasta / opettaja
 • Taso: 1

Lasten iltapäivätyöpajat

Kurssi sopii kaikille sarjakuvasta kiinnostuneille. Kurssilla käydään läpi sarjakuvan tekoprosessi ideoinnista tarinan suunnitteluun ja piirtämiseen. Kurssilla suunnitellaan omia sarjakuvahahmoja, tehdään omia lehtiä ja kokeillaan erilaisia piirustustekniikoita ja välineitä. Kurssin sisältöihin perehdytään hauskojen tehtävien avulla yksin ja ryhmässä.

 • Ryhmäkoko: 15 oppilasta / opettaja

Runosarjakuvakurssi

Kurssin tavoitteena on tutkia runouden ja sarjakuvan yhtymäkohtia. Tutustumme kurssilla sarjakuvan kautta eri tyylisuuntiin, niin perinteisen runouteen, lyriikkaan, kuin haikuihinkin. Kurssin lähtökohtana on runous, jonka kautta tutustutaan sarjakuvan ilmaisukeinoihin.

 • Aika: 10x 2 tuntia / 5x 2 tuntia
 • Ryhmäkoko: 15 oppilasta/opettaja
 • Taso: 1 2

Sarjakuvan peruskurssi

Kurssi sopii kaikille sarjakuvasta kiinnostuneille. Kurssilla käydään läpi sarjakuvan tekoprosessi: ideointi – käsikirjoittaminen – piirtäminen. Kurssilla suunnitellaan omia sarjakuvahahmoja, tehdään oma pienlehti ja kokeillaan erilaisia piirustustekniikoita ja välineitä. Kurssilla saa välineet itsenäiseen sarjakuvatyöskentelyyn ja omien pienkustanteiden tekoon.

 • Aika: 10x 2 tuntia / 5x 2 tuntia
 • Ryhmäkoko: 15 oppilasta/opettaja

Sarjakuvan peruskurssi

Kurssi sopii kaikille sarjakuvasta kiinnostuneille. Kurssilla käydään läpi sarjakuvan tekoprosessi: : ideointi – käsikirjoittaminen – piirtäminen. Kurssilla suunnitellaan omia sarjakuvahahmoja, tehdään oma pienlehti ja kokeillaan erilaisia piirustustekniikoita ja välineitä. Kurssilla saa välineet itsenäiseen sarjakuvatyöskentelyyn ja omien pienkustanteiden tekoon.

 • Aika: 8 x 2 tuntia
 • Ryhmäkoko: 15 kurssilaista/opettaja.
 • Taso: 1 2

Sarjakuvan peruskurssi senioreille

Kurssi sopii kaikille sarjakuvasta kiinnostuneille. Kurssilla käydään läpi sarjakuvan tekoprosessi: ideointi – käsikirjoittaminen – piirtäminen. Kurssilla suunnitellaan omia sarjakuvahahmoja ja tehdään sarjakuvastrippejä eli sanomalehtisarjakuvaa. Lisäksi kokeillaan erilaisia piirustustekniikoita ja välineitä sekä pohditaan sarjakuvakerrontaa. Kurssi on luonteeltaan rento ja soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tarinoista, piirtämisestä, sarjakuvasta tai taiteesta. Aiempaa kokemusta sarjakuvista ei edellytetä.