a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Kouluille ja oppilaitoksille

 • Aika: 5 x 2 tuntia / 12 x 2 tuntia / 1 x 6 tuntia / 1 x 8 tuntia
 • Ryhmäkoko: 15 oppilasta / opettaja
 • Taso: 3

Opeta sarjakuvaa

Kurssilla perehdytään sarjakuvan opettamiseen käytännön ja teorian kautta. Kurssilaiset kokeilevat itse erilaisia sarjakuvatehtäviä ja käyvät läpi sarjakuvan tekoprosessin. Kurssi soveltuu erinomaisesti opettajille ja kaikille jotka ovat tekemisissä sarjakuvaopetuksen kanssa. Kurssilla esitellään alan kirjallisuutta ja nettisivuja.

 • Aika: 5 x2 tuntia (6 tunnin intensiivi)
 • Ryhmäkoko: 15 oppilasta / opettaja
 • Taso: 1 2 3

Tarinallisuus ja sarjakuva opetuksessa

Työpajassa perehdytään sarjakuvaan ja sen opettamiseen tarinankerronnan näkökulmasta. Päivän aikana esitellään erilaisia metodeja luoda tarinaa ja tutustutaan tarinankerronnan perusteisiin. Työpaja tarjoaa työkalut tarinan tekemiseen ja ymmärtämiseen.

Alakouluikäisten lautapelisarjakuvapaja
 • Aika: 2-6 tuntia
 • Ryhmäkoko: 5-20
 • Taso: 1 2 3

Alakouluikäisten lautapelisarjakuvapaja

Pajalla tutustutaan sarjakuvaan ja yksinkertaisiin lautapelipohjiin. Pajalla tehdään harjoituksia, jotka tukevat kuvanlukutaidon ja hahmotuksen sekä kynänkäytön hienomotoriikan kehitystä. Mutta ennen kaikkea päästetään lasten mielikuvitus ja luovuus valloilleen!

Esikoululaisten sarjakuvapaja

Pajalla tutustutaan sarjakuvaan ja käytetään sitä oman ilmaisun tukena. Kerrotaan tarinoita ja tehdään harjoituksia, jotka tukevat kuvanlukutaidon, hahmotuksen ja kynänkäytön hienomotoriikan kehitystä.

Paja voidaan liittää mukaan esikoulun meneillä oleviin opetusteemoihin, kuten esimerkiksi liikenneturvallisuuteen tai ympäristökasvatukseen. Voimme myös tehdä helppoja lautapelejä lasten omilla kuvituksilla ja tarinoilla maustettuina. Peleihin ja tekemiseen sisällytetään helppoja laskutehtäviä, kokonaisuuden hahmotusta ja ohjeiden sisäistämisen harjoittelua koulumaailmaan kasvamiseksi.

 

Havainnosta paperille
 • Aika: 5 * 2 tuntia
 • Ryhmäkoko: 15 (25)
 • Taso: 1 2 3 4 5

Havainnosta paperille

Kurssi koostuu luennosta ja suuresta määrästä erilaisia piirustustehtäviä. Opintokokonaisuus sisältää lyhyen johdatuksen havainnon teoriaan. Kurssin aikana käydään piirtämässä mm. luonnontieteellisessä museossa, kasvitieteellisessä puutarhassa, kaupungilla, ostoskeskuksissa, urheiluhalleilla jne.

 • Aika: 5 x 3 tuntia
 • Ryhmäkoko: 10 lasta / opettaja
 • Taso: 1

Lasten poikkitaiteellinen sarjakuvatyöpaja 7-14-vuotiaille

Suunnitellaan ja toteutetaan sarjakuvia eri tekniikoin: suureen kokoon maalaamalla, kolmiulotteisesti rakentelemalla, valokuvaamalla jne. Kokeilemalla sarjakuvantekoa eri kanteilta voi saada yllättäviä tuloksia aikaan. Sopii seikkailunhaluisille!

Luokkaretki Sarjakuvakeskukselle
 • Aika: 2 h
 • Ryhmäkoko: n. 15-25
 • Taso: 1 2 3 4 5

Luokkaretki Sarjakuvakeskukselle

Sarjakuvakeskuksella on tarjolla paljon erilaisia työpajoja, joista luokkaretkeläisille suosittelemme erityisesti reportaasityöpajaa. Siinä koko luokkaretki voidaan nitoa yhdeksi tarinaksi, eikä yksikään vierailu jää vain irralliseksi pistäytymiseksi. 

 

 • Aika: 2 tuntia
 • Ryhmäkoko: 5-20
 • Taso: 1 2

Valistava sarjakuvapaja

Sarjakuvapajan aikana tutustutaan sarjakuvan piirtämisen ja kerronnan perusteisiin sekä mietitään sitä omana ilmaisumuotona. Valistavuus näkyy piirustustehtävien aiheissa, ei saarnaamisena. Erilaisten harjoitusten ja tehtävien avulla kartoitetaan osallistujien minäkuvaa, suhdetta päihteisiin ja esimerkiksi päihteiden vaikutusta ulkoiseen kauneuteen