a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Recipes starting with V

  • Aika: 2 tuntia
  • Ryhmäkoko: 5-20
  • Taso: 1 2

Valistava sarjakuvapaja

Sarjakuvapajan aikana tutustutaan sarjakuvan piirtämisen ja kerronnan perusteisiin sekä mietitään sitä omana ilmaisumuotona. Valistavuus näkyy piirustustehtävien aiheissa, ei saarnaamisena. Erilaisten harjoitusten ja tehtävien avulla kartoitetaan osallistujien minäkuvaa, suhdetta päihteisiin ja esimerkiksi päihteiden vaikutusta ulkoiseen kauneuteen