a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Recipes starting with #

 • Aika: 4 x 2 tuntia
 • Taso: 3

Komiikan luentosarja

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu komiikkaa selittäviin teorioihin ja oppii komiikassa käytettäviä termejä. Tämän lisäksi hän pystyy arvioimaan erilaisia koomisia elementtejä ja rakentamaan niitä itse.

 • Aika: 5 x 2 tuntia / 12 x 2 tuntia / 1 x 6 tuntia / 1 x 8 tuntia
 • Ryhmäkoko: 15 oppilasta / opettaja
 • Taso: 3

Opeta sarjakuvaa

Kurssilla perehdytään sarjakuvan opettamiseen käytännön ja teorian kautta. Kurssilaiset kokeilevat itse erilaisia sarjakuvatehtäviä ja käyvät läpi sarjakuvan tekoprosessin. Kurssi soveltuu erinomaisesti opettajille ja kaikille jotka ovat tekemisissä sarjakuvaopetuksen kanssa. Kurssilla esitellään alan kirjallisuutta ja nettisivuja.

 • Ryhmäkoko: 15 oppilasta / opettaja

Salapoliisisarjakuvatyöpaja

Salapoliisisarjakuvatyöpaja on draamallinen sarjakuvakurssi, jossa opetus on sidottu osaksi salapoliisikoulutusta. Kurssin aikana opetellaan sarjakuvan perusteita ja tietysti salapoliisitaitoja. Salapoliisisarjakuvatyöpaja voidaan järjestää työpajan tilaajan omissa tiloissa tai Sarjakuvakeskuksella Arabiassa.

 • Aika: 5 x2 tuntia (6 tunnin intensiivi)
 • Ryhmäkoko: 15 oppilasta / opettaja
 • Taso: 1 2 3

Tarinallisuus ja sarjakuva opetuksessa

Työpajassa perehdytään sarjakuvaan ja sen opettamiseen tarinankerronnan näkökulmasta. Päivän aikana esitellään erilaisia metodeja luoda tarinaa ja tutustutaan tarinankerronnan perusteisiin. Työpaja tarjoaa työkalut tarinan tekemiseen ja ymmärtämiseen.

 • Aika: 10 x 2 tuntia
 • Ryhmäkoko: 15 oppilasta / opettaja
 • Taso: 1 2 3

Valokuvasarjakuvan peruskurssi

Kurssilla käsitellään staattisen kuvan käyttöä kerronnassa, pohditaan käsikirjoitusta lähtökohtana valokuvanovelli, käydään läpi kameran käytön perusteet, valokuvasarjakuvan toteutustapoja, tutustutaan valaisemiseen sekä valokuvauksen perusteisiin.