a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Recipes starting with K

  • Aika: 12 x 2 tuntia (kurssia voi tarvittaessa laajentaa ja supistaa)
  • Taso: 3

Käsikirjoitustyöpaja

Työpajassa käydään läpi käsikirjoittamisen eri vaiheet sarjakuvan ja kirjallisuuden keinoin. Työpaja koostuu pienistä luennoista ja useista käytännönharjoituksista ja sen aikana tutustutaan tarinankerrontaan teatterin, sarjakuvan, kirjallisuuden ja elokuvan näkökulmasta. Kurssin aikana oppii analysoimaan ja luomaan tarinaa, rakentamaan henkilöhahmoja, käyttämään erilaisia assosiaatio- ja improvisaatiomenetelmiä ja syventämään omaa taiteellista ilmaisua.

  • Aika: 12x2h
  • Ryhmäkoko: 15

Kuvituksen peruskurssi

Kurssilla syvennytään kuvitukseen kulttuurialueena sekä tehdään kuvitusharjoituksia. Kuvitusta käsitellään sekä lehtikuvituksen että kuvakirjan osa-alueilta. Avaamme kuvituksen historiaa, tämänhetkisiä näkymiä sekä alalla toimimisen käytäntöjä. Pääpaino on kuitenkin persoonalliseen kuvitusilmaisuun syventymisessä.