a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Recipes starting with I

  • Aika: 8 x 2 tuntia
  • Ryhmäkoko: 15 oppilasta / opettaja
  • Taso: 3

Improvisaatiosarjakuva

Kurssilla lähestytään sarjakuvaa improvisaation kautta. Improvisaatiosta tutut harjoitukset toimivat työvälineinä, jotka pohjautuvat Keith Johnstonen kehittämälle metodille.